Воскресенье, 17.02.2019, 23:41Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Архитектура [12]
Безопасность жизнедеятельности [3]
Водоснабжение и водоотведение, Гидравлика [10]
Высшая математика [11]
Геодезия [15]
Геология [8]
Железобетонные и каменные констр. [4]
История Украины [8]
Иностранные языки (+ Укр.мова) [7]
Композиция [2]
Культурология, Философия, Психология [13]
Маркетинг [6]
Менеджмент [3]
Металы и сварка [11]
Основы программирования, Информатика [14]
Политология [6]
Психология [4]
Планировка городов и транспорт [3]
Сопромат [7]
Строй. механика [8]
Строй. материалы, Вяжущие, Заполнители [18]
Строй. техника [1]
ТБВ, ТЗБС, Буд.проц.(ТСП) [7]
Теор.мех. [5]
Физ-ра, ОХП [3]
Физика [9]
Химия [7]
Электротехника [6]
Экология [4]
Экономика предприятия [10]
AutoCad [8]
MathCad [5]
~ ГОСТы ~ [2]
~ ДСТУ (ДБН), СНиП ~ [28]
- Другие файлы - [11]
* Платные материалы * [0]
Деканат* [0]
Наш опрос
Ваше мобильное устройство на:
Всего ответов: 3189
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс.Метрика


Погода в Киеве

Каталог файлов


Главная » Файлы » Экономика предприятия

[Реферат] Економічна функція ціни

     [ ]
(Для скачивания необходимо зарегистрироваться)

06.05.2011, 22:44
РЕФЕРАТ 

на тему:

«Економічна функція ціни»

Виконала:
студентка гр. ПЦБ-37

Перевірила:
доц. Скиценко Варвара Дмитрівна

План 

I. Ціна як економічна категорія ринкової економіки
II. Види цін. Класифікація цін ринкової економіки.
II.1 Основні структурні елементи ціни.
III. Теорії ціноутворення.
IV. Функції ціни в ринковій економіці.
Висновок
Словник економічних термінів
Список використаної літератури

Вступ
Життя як окремої людини,так і всього суспільства визначають потреби та інтереси. Вони спонукають людей до діяльності, результати якої слугують засобами задоволення потреб, реалізації інтересів. Розмаїття потреб та інтересів людей і суспільства зумовлюють різноманітність видів людської діяльності. Проте основою людської діяльності є процеси, що забезпечують виробництво матеріальних благ та послуг,споживання яких є передумовою діяльності людей в усіх сферах життя суспільства. Виробництво економічних благ, їхній розподіл, обмін і споживання утворюють особливу сферу його життєдіяльності – економіку, яка є об’єктом дослідження всіх економічних наук, у тому числі економічної теорії.
Розв’язання складних економічних, науково-технічних та соціальних проблем в умовах трансформації економіки зумовлює необхідність ґрунтовного теоретичного вивчення і аналізу фундаментальних економічних категорій і осмислення суті економічних явищ, що відбуваються на мікро- та макрорівнях. Саме на вивчення існуючих теорій економічного розвитку та розроблення нових моделей їхнього впровадження спрямовує свої зусилля наукова дисципліна економічна теорія.

I. Ціна як економічна категорія ринкової економіки

Центральним елементом, серцевиною ринкового механізму, найважливішою складовою практики управління сучасною ринковою економікою є ціна (мал. 1). Вона є основною формою здійснення товарно-грошових відносин. Ціна в ринковій економіці є найбільш поширеною категорією: її мають всі види продукції, послуг та виробничих ресурсів. Ціна є «нервом» економіки найважливішою ланкою ринкового механізму і елементом програми маркетингу. Без її економічного обґрунтування неможливе нормальне функціонування суб’єктів господарювання і цілих галузей економіки та забезпечення матеріального добробуту населення. За допомогою ціни виражають різні економічні показники, вимірюються різна величини: обсяг виробництва, обігу та споживання, різноманітні ресурси тощо. Ціна є формою зв’язку між виробником товару і його споживачем. Від рівня ринкової ціни залежить можливість реалізації економічних інтересів як товаровиробника, так і споживача. Тому правильне визначення ціни має надзвичайно важливе значення і для виробників і для споживачів. Через ринкові ціни доходи перерозподіляються між товаровиробниками(підприємцями) і споживачами(покупцями).
В умовах командно-адміністративної системи ціноутворення ігнорувало об’єктивні економічні закони, мало, як правило, відбиток суб’єктивізму і волюнтаризму органів виконавчої влади. Насамперед це виявилося у відриві цін багатьох товарів від їхньої суспільно необхідної вартості, що призводило до необґрунтованої збитковості виробництва, зростання дотацій у цінах виробника і споживача.
Ціни не були вільними, їх величина залежала переважно від верхніх ешелонів влади, вони ігнорували попит і пропозицію. А тому ціни перестали давати об’єктивну характеристику стану національної економіки, втратили роль економічних орієнтирів ї розвитку.
Відсутність вільних ринкових цін породжувала економіку кривих дзеркал, що не давало змоги ефективно регулювати виробництво, більш повно задовольняти потреби населення.
У ціноутворенні значною мірою переважали перерозподільні процеси. Ціни носили, як правило затратний характер і не сприяли ресурсозбереженню. В умовах ринкової економіки ціни, як правило, формуються під впливом попиту і пропозиції на товари, їх корисності і унікальності з урахування їх справжньої вартості. Цінова політика продавця в умовах ринку залежить не від вказівок чиновників, спеціальних ціно утворювальних органів, а від типології ринку, його конкретної моделі, зумовленої особливостями форми конкуренції між учасниками товарно-грошового обігу. Тому сучасний ринок характеризується множинністю цін .
В умовах ринку чистої(досконалої,вільної) конкуренції ціни повністю залежать від співвідношення попиту і пропозиції. Коливання цін незначне. Продавець не може маніпулювати цінами. Спеціальна цінова стратегія в цих умовах не потрібна.
Протилежна ситуація з ціноутворенням на ринку чистої монополії, де панує єдиний у конкретній галузі товаровиробник і продавець продукту і який не має замінників. Функція ціноутворення реалізується тут самим господарським суб’єктом – виробником(фірмою) або посередницькими структурами, що доставляють товар на ринок. Межі монопольної ціни визначаються рівнем реалізації ринкової влади(можливістю впливати на ринкові ціни).
Монопольна ціна, як правило, перебуває між двома протилежними граничними точками. Одна з них – ціна та обсяг виробництва, які максимізують монопольний прибуток. Друга – ціна та обсяг виробництв, що не дають жодного додаткового продукту понад нормальний. Першому варіанту надає перевагу монополія, яка йде на ринок потенційного суперника і має перевагу порівняно з новими продавцями, другий варіант обирається монополією, яка намагається уникнути потенційної конкуренції. В кожному випадку ціноутворення в ринкових умовах реалізується через цінову стратегію продавця, а не покупця. Від споживача залежить тільки кількість продукції купленої за цю ціну (мал. 3).
Ринкова ціна - це ціна, яка встановлюється на ринку у відповідності з суспільним попитом і пропозицією. Вона буває така: ціна попиту, пропозиції і рівноваги.
Ціна попиту – це гранично максимальна ціна, за якої споживачі(покупці) ще згодні купувати дані товари. Тобто це ціна, офіційно заявлена покупцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію придбати заявлений товар (на товарній біржі).
Ціна пропозиції – це гранично мінімальна ціна, за якої товаровиробники(продавці) ще можуть пропонувати(продавати) свої товари. Тобто це ціна,офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар(товарній біржі).
Ціна рівноваги – це ціна, за якої величина попиту дорівнює величині пропозиції. Тобто це ціна, яка встановлюється внаслідок досягнення рівноваги між ціною попиту і ціною пропозиції. Вона встановлюється внаслідок конкуренції продавців, їх покупців і дає реальну інформацію про умови виробництва товарів і послуг,потреби споживачів, рівень їх задоволення.
Ринкова ціна повинна покривати витрати на виробництво товару(послуги) і давати змогу товаровиробнику отримати оптимальний прибуток за докладені зусилля і ризик. Рівень ринкової ціни товару залежить не тільки від витрат виробництва. Ринкова ціна знаходиться під впливом різних ціноутворюючих чинників: корисності товару для споживача,продуктивності праці, ефективності виробництва, попиту і пропозиції на ринку як товарів, так і чинників виробництва, конкуренції, стану грошового обігу, платіжного балансу, методів державного регулювання, психологічних і соціальних чинників, політичної стабільності тощо. Такий багаточинниковий підхід прямований на виявлення впливу на рух ринкової ціни у сучасній економіці як умов виробництва, так і умов попиту.
Отже, в умовах нормальних ринкових відносин,досконалої конкуренції ринкова ціна встановлюється незалежно від бажань окремих товаровиробників чи поживачів, а під впливом співвідношення попиту і пропозиції на підставі виробничих витрат.
II. Види цін. Класифікація цін ринкової економіки
У кожній національній економіці можуть діяти різні види цін залежно від сфери обігу і видів реалізованих товарів чи послуг. Це насамперед такі ціни, як базисні, довідкові, монопольні, контрактні, закупівельні, прейскурантні та інші.
В Україні, у зв’язку з формуванням ринкових відносин, виникли різні види цін залежно від рівня втручання держави і прав суб’єкта господарювання у їх встановленні. Так, згідно з Господарським кодексом України (глава 21) у економічній діяльності суб’єкти господарювання можуть використовувати вільні ціни, державні фіксовані ціни та регульовані ціни – граничні рівні цін або граничні відхилення від державних фіксованих цін.
Вільні ринкові ціни визначаються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторони на всі види продукції та послуг, за винятком тих, на які встановлюються державні ціни. Вони встановлюються на ринку під дією попиту, пропозиції та конкуренції. Зауважимо, що вільне ціноутворення є необхідним засобом створення стимулів розвитку виробництва у відповідності з ринковими потребами, формування незалежних товаровиробників, залучення конкуренції і конкурентних ринків, які становлять основу ринкової економіки.
Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін(головним чином, енергоресурси, природну сировину,послуги транспорту та зв’язку, важливі для стану всіх секторів економіки),а також на життєво важливі товари та послуги для населення(хліб, дитяче харчування, медичні препарати тощо). Державні ціни встановлюються також на продукцію та послуги суб’єктів господарювання – природних монополістів.
Комунальні ціни встановлюються на продукцію та послуги, виробництво яких здійснюється комунальними підприємствами.
Як вільні, так і регульовані ціни можуть бути оптовими, закупівельними і роздрібними.
На динаміку цін впливає і співвідношення валютних курсів різних країн, хоч першоосновою такого співвідношення є співвідношення купівельної спроможності національних грошей. Це пояснюється відокремленістю до відомого ступеня національних економік від зовнішньоекономічної сфери, найважливішою складовою якої є світова торгівля. Механізм впливу цього фактора проявляється в тому, що при підвищенні курсу національної валюти імпортер повинен заплатити за товар певної країни у своїй валюті більше грошей, ніж він платив раніше. В результаті знижується конкурентоспроможність товарів країни, що здійснила ревальвацію своїх грошей. Водночас країни, що девальвують національну валюту, підвищують конкурентоспроможність своїх товарів, оскільки імпортер за таких умов платитиме за них своєю валютою менше, ніж раніше. Іншими словами, якщо при ревальвації грошей, по суті, має місце підвищення цін на національні товари, при девальвації — навпаки, їх зниження.
У ринковій економіці функціонують кілька видів ринкових цін. Головними з них є оптові й роздрібні ціни, що можуть набувати різної форми залежно від умов їх застосування в процесі купівлі-продажу.

Оптові — це такі ціни, за якими підприємства реалізують свою продукцію великими партіями всім категоріям споживачів, крім населення.
Роздрібні — це ціни, за якими населення купує товари в роздрібній торгівлі для задоволення власних потреб. Якщо товари купуються з одночасною виплатою (перерахунком) грошей, роздрібні й оптові ціни набувають форму готівкових, а якщо з відстроченням виплати — то кредитних. У випадках, коли ціна визначається як готівкова, але покупець через відсутність у нього готівки бере товар у кредит, він виплачує власнику товару процент на рівні фактичної банківської процентної ставки за весь період відстрочення платежу, визначеного за домовленістю сторін.
Оптові і роздрібні ціни мають притаманну їм структуру, що безпосередньо відбиваються на рівні цих цін.

II.1 Основні структурні елементи ціни
При укладанні контракту передбачувану в ньому оптову ціну на товар з наперед зумовленими якісними характеристиками називають базовою. Вона стає фактичною ціною за поставлений товар тоді, коли передбачені в контракті умови обопільно виконані продавцем і покупцем. В іншому разі базова ціна використовується як вихідна в переговорах між сторонами при визначенні фактичної ціни товару відповідно до змінених споживчих властивостей його.
Фактичні ціни за контрактами називають цінами фактичних угод. Вони публікуються в спеціальних довідниках (прейскурантах) і розглядаються як надзвичайно важлива інформація для підприємців, оскільки використовується ними при обґрунтуванні базових цін у процесі укладання нових контрактів. Крім зазначеної ціни, в країнах Заходу регулярно публікуються ціни аукціонів і тор¬гів, біржові котировки, а також ціни пропозиції великих фірм-ви¬робників, рівень яких зазначається в оферті (пропозиції) цих фірм.
Біржові котирування — це ціни за контрактами купівлі-продажу, що укладаються на товар стандартної якості в офіційні часи роботи біржі протягом дня.
Розрізняють також трансфертні ціни, що обслуговують операції між монополією та її філіалами. На підставі цих цін визначається внутрішньофірмовий товарооборот.
У ринковій економіці використовується і таке поняття, як конкурентна ціна. Вона формується за умови, коли один і той же товар виробляється багатьма товаровиробниками.
Конкурентна — це така ціна, за якою продають свій товар головні товаровиробники-конкуренти. Тому кожне підприємство, що виробляє ідентичний товар, встановлюючи на нього ціну, повинне обов’язково враховувати конкурентну ціну і тим самим визначати свою стратегічну лінію поведінки на ринку. Якщо товар підприємства за своєю якістю не поступається товарам провідних товаровиробників-конкурентів, знизивши ціну на нього порівняно з конкурентною ціною, воно може розраховувати на розширення своєї ніші в ринку. Якщо ж за цих самих умов підприємство підвищить ціну, за насиченого ринку це неминуче призведе до втрати підприємством своєї позиції на ньому, а отже, і до погіршення свого економічного стану. Підприємство може встановити вищу ціну на свій товар порівняно з конкурентами за умови, що воно уже має надійний сегмент ринку і пропонує споживачам товар з кращими якісними характеристиками.
III. Теорії ціноутворення
Більш повно практику ціноутворення на сучасному етапі в розвинутих країнах світу допоможе з'ясувати ко¬роткий виклад розвитку теорії ціни.
Теорії ціни. Найвагоміший внесок у теорію ціноутво¬рення впродовж існування світової економічної думки зробили Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський та А. Маршалл.
Д. Рікардо вперше у світовій літературі виокремив три основні фактори субстанції (тобто основи) вартості: працю, корисність (споживчу вартість) і рідкісність. Пер¬ші два фактори відіграють вартісноутворюючу роль для більшості відтворювальних товарів (тобто товарів, які постійно виготовляються), третій — для незначної групи невідтворюваних товарів (шедеври мистецтва, рідкісні книги тощо).
І справді, чим іншим можна пояснити продаж картин відомих художників минулих століть на всесвітньо відо¬мому аукціоні Сотбі в Англії за кілька мільйонів доларів кожну, як не рідкісністю, невідтворюваністю.
З історії життя багатьох видатних митців минулого відомо, що вони змушені були продавати свої картини за безцінь, а тому жили у злиднях. Картини художників-ім-пресіоністів (К. Моне, О. Ренуара, П. Дюран-Рюеля та ін.) взагалі не знаходили збуту, а нині вони продаються за неймовірні ціни. Невипадково щодо них сформульова¬но закон запізнілого визнання.
Д. Рікардо справедливо критикував положення фран¬цузького економіста Ж.-Б. Сея про корисність товарів як регулятор вартості. Пізніше ця теза була розгорнута в теорію граничної корисності. Ступінь корисності, на ду¬мку Рікардо, не може бути мірою вартості тому, що товар, який виробляється з більшими зусиллями, завжди дорожчий, ніж той, що виробляється з меншими зусилля¬ми. Крім того, навіть двоє людей, які користуються одні¬єю й тією ж річчю, отримують від неї різне задоволення. Проте дещо однобічним було твердження Д. Рікардо про те, що визначення вартості невідтворюваних товарів (рідкісних статуй, картин та ін.) залежить виключно від їх рідкісності. Але ж вартість певною мірою залежить і від праці художників, скульпторів. Адже праця талано¬витих митців надзвичайно складна, а інколи й дуже три¬вала. І. Рєпін, наприклад, працював над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану» 14 років.
Заслуга К. Маркса в розвитку теорії ціни полягає в то¬му, що він чітко розмежував вартість і ціну. Вартість, на його думку, визначається суспільне необхідними витрата¬ми. Така вартість лежить в основі ціни, а співвідношення між попитом і пропозицією впливає на відхилення ціни від вартості. Вартість товарів визначається не тим робо¬чим часом, який початкове витрачається на їх виробниц¬тво, а тим часом, якого варте їх відтворення. Про таку си¬туацію йшлося при розгляді морального зношування ос¬новних виробничих фондів. Крім того, К. Маркс ставив вартість у залежність не лише від суспільне необхідної праці, а й від відповідності товарної маси величині сус¬пільних потреб, суспільній споживчій вартості.
Ці положення, однак, не набули вигляду цілісної ло¬гічної теорії. Тому у працях К. Маркса недостатньо вра¬ховано вплив якості продукції, її корисного ефекту на вартість товарів, ігнорується фактор рідкісності, в теорії ціноутворення не зроблено спроби поєднати вплив на ці¬ни витрат і результатів, тобто суспільне необхідних ви¬трат виробництва і корисності товарів, їх суб'єктивної, психологічної оцінки споживачем.
Уперше спробу синтезу цих двох найважливіших факторів ціноутворення зробили М. Туган-Барановський та А. Маршалл.
Український вчений увів у науковий обіг поняття «вартість» (як витрати засобів виробництва і праці) і «трудова вартість» (витрати живої праці). Крім того, він розмежував категорії «вартість» і «цінність». Цінність має суб'єктивну сторону (психологічна оцінка корисності товару окремим споживачем) і об'єктивну (оцінка такої корисності суспільством). В останньому випадку вона є ці¬ною. Тому при правильному розумінні теорії граничної корисності вона, на думку вченого, не заперечує теорію трудової вартості. Водночас некоректно розглядати ці дві теорії як рівноцінні, оскільки теорія трудової вартості є визначальною, а окремі позитивні сторони концепції гра¬ничної корисності — похідними, доповнюючими.
А. Маршалл вважав себе учнем Д. Рікардо і розгля¬дав ринкову ціну як результат взаємодії витрат виробни¬цтва (персоніфікатором яких є продавці) та граничної ко-рисності (уособленням якої є споживачі), зіткнення по¬питу і пропозиції. Такий підхід втілений у підручнику «Економікс» П. Самуельсона. Водночас у ній потребує уточнення концепція витрат виробництва.

IV. Функції ціни в ринковій економіці
Ціна виконує такі основні функції: 1) облікову; 2) розподільчу; 3) стимулюючу.
Облікова функція ціни полягає в тому, що ціна є за¬собом обліку суспільне необхідної, а отже й корисної, праці. Праця, яка перевищує цю величину при виробни¬цтві відновлюваних товарів, не визнається споживачами, а тому зайва. Такий облік дає змогу здійснювати еквіва¬лентний обмін товарів, визначати економічну ефектив¬ність виробництва, встановлювати оптимальне співвідно¬шення між нагромадженням і споживанням та інші про¬порції.
Розподільча функція ціни реалізується у процесі вну¬трігалузевої та міжгалузевої конкуренції. У першому ви¬падку такий перерозподіл вартості, насамперед додатко¬вої вартості, здійснюється на користь тих підприємств, у яких витрати виробництва нижчі за суспільне необхідні, а якість товарів вища. У другому випадку перерозподіл додаткової вартості відбувається через механізм перели¬вання капіталів на користь галузей, в яких відбувається виробництво товарів і послуг відповідно до індивідуаль¬них, колективних та суспільних потреб.
Стимулююча функція ціни полягає в тому, що рин¬кові ціни спонукають підприємців через механізм конку¬ренції впроваджувати нову техніку, досконаліші форми і методи організації виробництва тощо. На споживачів стимулююча функція ціни впливає через механізм формування ціни попиту і пропозиції, внаслідок чого при підвищенні ринкових цін споживання товарів та послуг зменшується, і навпаки.
Висновок
В Україні класифікація цін здійснюється через їх по¬діл на оптові ціни підприємства, оптові ціни промислово¬сті та роздрібні ціни. Оптові ціни підприємства складаю¬ться із собівартості й прибутку. Купивши у підприємств товари, оптові торговельні організації продають їх під¬приємствам роздрібної торгівлі за оптовими цінами про¬мисловості. Останні збільшують оптові ціни підприємств на величину торговельної надбавки, яка складається із витрат обігу та прибутку оптової торговельної організа¬ції, внаслідок чого формуються роздрібні ціни. До витрат обігу належать витрати на транспортування, зберігання, фасування, виплату заробітної плати торговельним пра¬цівникам та ін.
Останніми роками державний контроль за цінами в Україні поступово ослаблюється, здійснюється політика лібералізації цін, що за умов контролю за заробітною платою, іншими заходами спричиняє зростання зубожін¬ня основної частини населення.

мал.1

ЦІНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

«Сперечатись про те, регулюється вартість корисністю
чи витратами виробництва, все одно, що з’ясувати,
розрізає аркуш паперу верхнє чи нижнє лезо ножиць…»

Словник економічних термінів
Вартість – уречевлена в товарах та послугах суспільно необхідна праця й економічні відносини між товаровиробниками, що зумовлені суспільним поділом праці, обміном товарами і послугами.
Вільна конкуренція – конкуренція, для якої характерні велика кількість конкурентів-виробників і конкурентів-покупів, вільний доступ товаровиробників до будь-якого виду діяльності.
Девальвація – зниження обмінного курсу (ціни) грошової одиниці однієї країни до грошової одиниці іншої.
Економіка – наука про економічні відносини між людьми в процесі праці, безпосереднього виробництва товарів і послуг, а також у сфері їх обміну,розподілу та споживання.
Економічна теорія – наука, що вивчає закони розвитку економічних систем і передусім економічних відносин, які виникають з приводу виробництва і привласнення товарів і послуг в усіх сферах суспільного відтворення, а також ті аспекти еволюції національної свідомості, духу народу, його культури, психології, моралі та ін.., що впливають на прогрес економіки.
Закон вартості – загальний економічний закон(діє у деяких суспільних способах виробництва), який виражає внутрішньо необхідні, суттєві й сталі зв’язки між суспільно необхідною працею(витраченою на виробництво товару з урахуванням умов її відтворення) і цінами товарів за умов відносної відповідності попиту та пропозиції.
Закон конкуренції – об’єктивний економічний закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між відособленими товаровиробника (у їх суперництві й боротьбі за найвищу результативність виробництва), з одного боку, і споживачами їх продукції – з іншого, внаслідок чого підприємці змушені знижувати витрати виробництва, поліпшувати якість товарів і послуг тощо.
Закон попиту – за незмінюваності всіх інших параметрів зниження ціни зумовлює відповідне зростання величини попиту, і навпаки.
Закон пропозиції – закон, що виражає прямо пропорційну залежність між ціною товару і тією його кількістю, яка може бути запропонована для продажу(за рівності всіх інших умов).
Монополізований ринок – ринок, на якому один-два виробника або продавці можуть зосередити у своїх руках усю або переважну масу виробленої продукції, всю сукупність товарів певного виду і диктувати ціни.
Монополія – окремі наймогутніші підприємства або об’єднання підприємств, які виготовляють переважну кількість певної продукції, внаслідок чого впливають на процес ціноутворення і привласнюють високі (монопольні) прибутки.
Праця – цілеспрямована, усвідомлена діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин між людиною і природою і водночас змінюють, вдосконалюють себе.
Ринкова ціна - це ціна, яка встановлюється на ринку у відповідності з суспільним попитом і пропозицією.
Товар – продукт праці, що завдяки своїм корисним властивостям задовольняє потреби людей і вироблений для обміну на основі суспільно необхідних витрат.
Ціна - грошове вираження вартості предмета, об'єкта, товару, тобто кількість грошових одиниць, що характеризує вартість.
Ціна рівноваги – це ціна, за якої величина попиту дорівнює величині пропозиції. Тобто це ціна, яка встановлюється внаслідок досягнення рівноваги між ціною попиту і ціною пропозиції.
Цінова конкуренція – боротьба між товаровиробниками за споживача через зменшення витрат виробництва, зниження цін на товари і послуги без істотної зміни їх якості й асортименту.

Список використаної літератури:
1. Дзюбик С. Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії/ С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – К.: Знання, 2006. – 481 с.
2. Економічний словник-довідник / За ред.. С.В. Мочерного. –К .: Феміна,1995. - 368 с.
3. Круш П.В., Депутат В.І., Тульчинська С.О. Основи економічної теорії/ П.В. Круш, В.І. Депутат. – К.: Каравелла, 2002.-447 с.
4. Мочерний С. В., Устенко О.А. Основи економічної теорії/ С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – К.: Академія, 2003.- 472 с.
5. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник/ Відп. Ред.. Г.Н. Климко. – 5-те вид., випр.. – К.: Знання – Прес, 2004.-615.(Вища освіта XXI ст..)
6. Семененко В.М., Коваленко Д.І., Бугас В.В., Семененко О.В. Економічна теорія. Політекономія. Навчальний посібник. – За заг. ред. В.М. Семененко та Д.І. Коваленка. – К.: Центр учбової літератури, 2010.-360 с.
7. Федоренко В.Г., Ю.М. Ніколенко, О.М. Діденко, М.П. Денисенко, М.М. Руженський. Основи економічної теорії:Підручник/За науковою ред.. проф.. Федоренка В.Г. – К.:Алерта.-511с.

Категория: Экономика предприятия | Добавил: Yulka
Просмотров: 1382 | Загрузок: 40 | Рейтинг: 0.0/0 |

Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

 
 
 
 
Поиск по сайту
Внимание!
Правила, касаються всех!!!
>>>ЧИТАТЬ<<<
Уважаемые пользователи, не знание правил не спасает от наказания!
Форма для входа
Логин:
Пароль:
Напоминалка
Друзья сайта
  • Системы видеонаблюдения
       OUTVISION.com.ua
  • Мы Вконтатке
  • Официальный сайт КНУБА
  • Форум студентов ПГС (КНУБА)
  • Реклама