Суббота, 19.09.2020, 03:50Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Архитектура [12]
Безопасность жизнедеятельности [3]
Водоснабжение и водоотведение, Гидравлика [10]
Высшая математика [11]
Геодезия [15]
Геология [8]
Железобетонные и каменные констр. [4]
История Украины [8]
Иностранные языки (+ Укр.мова) [7]
Композиция [2]
Культурология, Философия, Психология [13]
Маркетинг [6]
Менеджмент [3]
Металы и сварка [11]
Основы программирования, Информатика [14]
Политология [6]
Психология [4]
Планировка городов и транспорт [3]
Сопромат [7]
Строй. механика [8]
Строй. материалы, Вяжущие, Заполнители [18]
Строй. техника [1]
ТБВ, ТЗБС, Буд.проц.(ТСП) [7]
Теор.мех. [5]
Физ-ра, ОХП [3]
Физика [9]
Химия [7]
Электротехника [6]
Экология [4]
Экономика предприятия [10]
AutoCad [8]
MathCad [5]
~ ГОСТы ~ [2]
~ ДСТУ (ДБН), СНиП ~ [28]
- Другие файлы - [11]
Наш опрос
Ваше мобильное устройство на:
Всего ответов: 3227
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс.Метрика


Погода в Киеве

Каталог файлов


Главная » Файлы » Культурология, Философия, Психология

[Билеты с ответами] Ответы на ВСЕ вопросы экзамена по Философии

     [ ]
(Для скачивания необходимо зарегистрироваться)

27.11.2010, 18:54
1.    Поняття світогляду і його структура. Міфологічний та релігійний світогляди.
2.    Виникнення філософії. Філософський спосіб освоєння дійсності.
3.    Специфіка філософських світоглядних питань. Джерела філософського знання.
4.    Філософія Стародавньої Індії. Ведійський і класичний періоди.
5.    Філософія Стародавнього Китаю (філософські погляди Лао-Цзи, школа «Фацзя». Філософія Конфуція).
6.    Філософія давньої Еллади (досократівська доба).
7.    Антична філософія класичного періоду (Горгій, Протагор, Сократ).
8.    Вчення Платона про ідеї та державу («Держава», «Політика», «Закони»).
9.Філософські ідеї і погляди Демокріта та Епікура.
10.Філософське вчення Арістотеля.
11.Римська філософія (Лукрецій Кар, Сенека, Цицерон).
12.Формування середньовічної філософської думки. Філософія і теологія
Аврелія Августина.
13.Схоластика. Номіналізм і реалізм.
14.Філософські погляди Альберта Великого і Фоми Аквінського.
15.Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.
16.Характерні риси філософії епохи Відродження. Гуманізм в Італії.
17.Гуманісти північного Відродження (Еразм Роттердамський, Мішель Монтень).
18.Натурфілософія Ренесансу і нове природознавство (Галілео Галілей,
Микола Кузанський, Леонардо да Вінчі, Джордано Бруно).
19.Соціальні теорії епохи Відродження (Нікколо Макіавеллі, Жан Боден,
Томас Мор, Томмазо Кампанелла).
20.Емпіричний напрямок у філософії Нового часу (Френсіс Бекон, Томас
Гоббс, Джон Локк, Давид Юм).
21.Раціоналістичний напрямок у філософії Нового часу (Рене Декарт,
Бенедикт Спіноза).
22.Французький матеріалізм ХУЛІ ст. (Жюльєн Ламетрі, Дені Дідро, Поль
Гольбах, Клод Гельвецій).
23.Кантівська філософська система про походження пізнавальної
діяльності. Концепція світу «речей для нас» і світу «речей у собі».
24.Гегель про світовий розвиток як історичний процес саморозвитку Абсолютної ідеї (духа). Розробка Гегелем діалектичного методу мислення.
25.«Нова філософія» Л.Фейєрбаха. Гуманізм і критика релігії Л,Фейєрбахом.
26.Культура українського барокко. Києво-Могилянська академія (Петро
Могила, Феофан Прокопович).
27.Філософія Г.С.Сковороди.
28.Історіософська концепція М.Костомарова. «Книга буття українського народу».
29.Філософія України в XX ст. (Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Павло Копнін, Володимир Шинкарук).
ЗО.Філософія української діаспори (Д.Доицов, Д.Чижевський, В.Липинський).
31 .Істина і заблудження.
32.Вічні проблеми філософії.
33.«Філософія життя» і її різновиди (Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше,
Вільгельм Дільтей).
34.Предмет філософії і ЇЇ функції.
З5.Еволюція поняття «матерія». Філософське і наукове значення.
Зб.Мораль і політика.
37.Роль науки в розвитку. Інформаційна техніка і наука.
38.Наука і суспільство. Сцієнтизм і антисцієнтизм.
39.Людина: індивід, індивідуальність, особа.
40.1деологія. Роль ідеології в суспільстві.
41.Російська релігійна філософія ХХст. (В.Соловйов, М.Бердяєв).
42.Глобальні проблеми сучасності.
43 .Історична необхідність і свобода особи. Свобода і відповідальність.
44.Філософія як форма суспільної свідомості.
45.Ідея ноосфери В.І.Вернадського і її світоглядне значення.
46.Сучасні релігійно-філософські вчення (неотомізм, християнський
еволюціонізм, персоналізм).
47.Екзистенціалізм (М.Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю).
48.Категорії філософії, їх методологічне значення.
49.Сенс історії і проблеми виживання людства.
50.Релігійна свідомість та її специфіка.
51.Поняття цінностей. Типи ціннісних орієнтацій.
52.1єрархія цінностей буття людини (ідеал, благо, свобода, правда).
53.Співвідношення понять «картина світу» і «наукова картина світу».
54.Елітарна і масова культура.
55.Виникнення філософії марксизму. Вчення Маркса про людину і
суспільство, історична доля марксизму.
56.Сучасна науково-технологічна революція і ЇЇ соціальні наслідки.
57.Неопозитивізм (Моріц Шлік, Рудольф Карнап, Людвіг Віттгенштейн).
58.Філософія елеатів (Парменід, Зенон Елейський), історичне значення.
59.Футурологія, ЇЇ можливості і межі.
60.Системи природи і суспільства: загальне, особливе і одиничне.
61.Техніка як продукт творчості людини. Технічний прогрес і духовність.
62.Буття і існування. Понятгя «реальність».
бЗ.Буття світу і буття людини.
64.Буття духовного (сакральне і світське).
65.Простір і час. Соціальний простір і час.
бб.Свідомість як форма освоєння людиною об'єктивної дійсності.
67.Свідомість, несвідоме, підсвідоме.
68.Віра, надія і любов - духовні феномени людини.
69.Свідомість як спосіб творення. Властивості свідомості.
70.Проблема людини в історії філософії.
71 .Проблеми філософської антропології.
72.Соціально-діяльна суть людини.
73.проблема змісту життя, смерті і безсмертя людини.
74.Пізнання. Форми освоєння світу.
75.Емпіричні та теоретичні рівні наукового пізнання.
76.поняття і суть творчості. Форми творчості.
77.Феномен творчого процесу (гіпотеза, уявлення, інтуіція, фантазія). 78.Виникиення і закономірності розвитку науки.
79.Методи наукового пізнання (аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація,
індукція, аналогія, дедукція, моделювання).
80.Соціальні функції науки. Наука та цінності.
81 .Діалектика і метафізика, історична доля.
82.Поняття культури у філософії. Рівні культури.
83.Людина в світі культури. Моделі культури.
84.Світ повсякденності (науковий, художній, релігійний).
85.Суспільні форми духовного (мораль, мистецтво, релігія).
86.Поняття суспільства. Системна організація суспільства і джерела її
саморозвитку.
87.Концепція історичного процесу розвитку суспільства.
88.Поняття «цивілізація». Пробеми і перспективи сучасної цивілізації.
89.Техніка. Технічний прогрес і духовність.
90.Світоглядна та наукова картина світу. Суперечливість наукової картини світу.

Категория: Культурология, Философия, Психология | Добавил: kifir
Просмотров: 2957 | Загрузок: 338 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0.0/0 |

Всего комментариев: 3
* (1)      (05.05.2016 10:24) [Материал]
fdhrhnmjytj

* (2)      (05.05.2016 10:24) [Материал]
fgdhnd

* (3)      (05.05.2016 10:24) [Материал]
gfnjrnfr

Имя *:
Email *:
Код *:

 
 
 
 
Поиск по сайту
Внимание!
Правила, касаються всех!!!
>>>ЧИТАТЬ<<<
Уважаемые пользователи, не знание правил не спасает от наказания!
Форма для входа
Логин:
Пароль:
Напоминалка
Друзья сайта
  • Системы видеонаблюдения
       OUTVISION.com.ua
  • Мы Вконтатке
  • Официальный сайт КНУБА
  • Форум студентов ПГС (КНУБА)
  • Реклама